JW Grisnich Orgelonderhoud achtergrond en ervaring
JW Grisnich Orgelonderhoud achtergrond en ervaring

Visie en inzetbaarheid

Bij het stemmen van een pijporgel ga ik uit van de bestaande situatie.  Ofwel, voorkom dat er teveel veranderd moet worden aan het pijpwerk.  Uitgangspunt is:  Eerst luisteren en zoeken welke richting gewenst is en dan pas overgaan tot actie. Een instrument teveel verstemmen betekent in de praktijk beschadiging van het pijpwerk. Als gevolg daarvan ontstaan ongewenste intonatiegebreken. Het opmeten van de gemiddelde toonhoogte in relatie tot de temperatuur en luchtvochtigheid is meestal een goed uitgangspunt. Wanneer een verwarmingssysteem de stemming dermate ontregelt dat stemmen zinloos is, zal dat worden aangegeven aan de klant.

Op welke gebieden ben ik inzetbaar?

  • Stemwerk in al zijn facetten
  • Het leggen van historische en moderne stemmingen.
  • Klein onderhoud,  voor de hand liggende reparaties worden uitgevoerd
  • Reguleren van mechanieken
  • Reparatie van pijpwerk
  • Corrigeren van intonatiegebreken van labialen en tongwerken
  • Kleine en grote schoonmaakbeurten

Van iedere bezochte klant krijgt u van ons een uitgebreid bezoekrapport. Ook adresmutaties worden bijgehouden en aan u doorgegeven.  

Garantie

  • Wanneer redelijkerwijs kan worden aangetoond dat een stemming of reparatie niet naar behoren is uitgevoerd, zal deze kosteloos worden hersteld. Voor wat betreft de stemwerkzaamheden geldt dat de omstandigheden waaronder wordt gewerkt, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de conditie van het instrument. Datzelfde geldt ook voor de ruimte waar het instrument zich in bevindt (temperatuur, vochtigheid, veiligheid en stilte): Er dient, met andere woorden, gewerkt te kunnen worden onder omstandigheden die het mogelijk maken de werkzaamheden verantwoord uit te voeren. De klant is in die zin ook verantwoordelijk voor een goede werkomgeving.
  • Grisnich Orgelonderhoud is alleen aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit nalatigheid. Calamiteiten als gevolg van onveilige situaties in of rond het orgel, en welke daardoor schade veroorzaken aan pijpwerk of onderdelen, zijn uitgesloten.

 

Contactgegevens

J.W. Grisnich Orgelonderhoud

Volg me op Facebook

Gesignaleerd

[widgetkit id="2"]

De foto's op deze website zijn van fotograaf Willem de Wolff uit Espel, Lianne ter Maat, Ina Vrinssen en Jan Grisnich. 

error: Content is beveiligd !!